Skip to content

Brändäys osaksi yrityksen jokapäiväistä tekemistä

Brändäys – käsite, joka on levinnyt isojen ja globaalien yritysten suusta myös arkikieleen sekä pienempien yritysten keskuuteen ja hyvä niin! Brändäys ei ole vain väri tai logo, vaan kokonaisuus, joka kattaa mm. yrityksen imagon, maineen, markkinnoinnin, tavoitteen ja palvelun.

Kyse ei siis ole pienestä asiasta, mutta monessa yrityksessä tähän ei edelleenkään kiinnitetä tarpeeksi huomioita. Koska bräyndäys aiheena on laaja, se yleensä vaatiikin harkitun pitkän tähtäimen suunnitelman ja tavoitteen – pelkkä logo ja muutama mainos ei riitä.

Brändäys ja digitalisoituminen

Markkinoinnin digitalisoitumisen myötä osa asioista helpottuu, vai helpottuuko? Siinä missä yrityksen tunnettavuutta on helpompi kasvattaa esimerkiksi nettisivujen kautta, myös tällä saralla kilpailu kovenee ja pelkkä perustieto ei nettisivuilla enää riitä. Myös sivuston täytyy luoda mielikuvaa ja tarinaa siitä millainen yritys on kyseessä ja millaisia palveluita ja tuotteita he tarjoavat.

Nettisivujen yhtenäinen ilme ja tone of voice – yhdessä yrityksen muiden markkinointikanavien kautta luovat kokonaisuuden, jota voi kutsua jo brändiksi. Brändäys ei siis automaattisesti tarkoita sitä, että tunnettavuus ja maine on jo saavutettu, vaan tämä on ensimmäinen askel kohti yrityksen kokonaisbrändäystä.

Tehosta Brändiäsi PromoExpossa

PromoExposta löydät niin yrityksesi nykyistä brändiä tukevat tuotteet, kuten liikelahjat, työvaatteet kuin tärkeät yhteistyökumppanitkin.

Lisäksi tapahtumasta löydät vinkkejä brändäykseen, sen vahvistamiseen ja tapoihin, jolla brändäyksestä tulee osa yrityksen jokapäiväistä tekemistä.

Katso ohjelma ja mukana olevat yritykset Rekisteröidy PromoExpoon